Dende a súa constitución ASEFOGA participou en numerosos programas e convenios  de interese xeral para o sector, cofinanciados principalmente por Fondos Europeos, polo goberno español e pola Xunta de Galicia.

 
 • 2014-2015. Convenio marco ASEFOGA-ENCE para fomento da ordenación, mellora fitosanitaria, e xestión sostible das masas de eucalipto, e para a posta en marcha dun sistema transparente de compra venta de madeira.
 • 2012-2013. Convenio marco ASEFOGA-ENCE para fomento da ordenación, mellora fitosanitaria, e xestión sostible das masas de eucalipto, e para a posta en marcha dun sistema transparente de compra venta de madeira.
 • 2012. Campña de información LIFE+2008 INF/E/000179 “O monte vivo. Víveo e deixao vivir”. Xunta de Galicia, SILVANUS e ASEFOGA.
 • 2011. Proxecto Piloto “TEFTOR. Territorio Forestal turísticamente ordenado”. Subvencións para os proxectos Piloto no Marco da Red Rural Nacional.
 • 2010. Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e ASEFOGA para o desenvolvemento de actuacións de formación e divulgación da xestión forestal sostible, así como actuacións destinadas a incrementar o valor engadido dos bosques privados e as posibilidades de comercialización dos seus produtos.
 • 2009. Convenio específico para o desenvolvemento dun programa formativo de formación en centros de traballo dirixido ao alumnado de formación profesional específica.
 • 2009. Programas de valorización integral e promoción da multifuncionalidade do monte para a mellora e racionalización do aproveitamento dos recursos forestais a través do coñecemento e concienciación dos propietarios e xestores. Asesoramento técnico ás explotacións: contratación de persoal técnico competente para a asistencia técnica dos propietarios ou xestores dos montes en materia de xestión forestal sustentable, diversificación da produción forestal e aproveitamento multifuncional
 • 2008. Programa operativo Adaptabilidad y Empleo del FSE para el período 2007-2013, Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad: “Promoción responsable de las actividades empresariales en las zonas desfavorecidas de la Red Natura gallegas y su interacción con el Cambio Climático”.
 • 2008. Convenio específico para o desenvolvemento da formación en centros de traballo dirixido ao alumnado de formación profesional específica
 • 2008. Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e ASEFOGA para o Desenvolvemento de actividades de formación e difusión dirixidas a comunidades de veciños propietarias de montes en man común, así como a divulgación e fomento das Unidades de Xestión Forestal Sostible (UXFOR) tanto entre as comunidades de montes como entre os propietarios particulares
 • 2007. Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e ASEFOGA para o Desenvolvemento de actividades de formación dirixidas a comunidades de veciños propietarias de montes en man común, así como a organización de xornadas de divulgación da Lei de prevención de incendios forestais de Galicia
 • 2007. Programa Operativo “Iniciativa empresarial y formación continua” del FSE para el período 2000-2006, Fundación Biodiversidad: “Retos y oportunidades para el sector agroforestal gallego en el siglo XXI”.
 • 2006. Programa Operativo del FSE para el período 2000-2006, Fundación Biodiversidad: “Desarrollo y sostenibilidad del sector agroforestal gallego”.
 • 2006. Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e ASEFOGA para Desenvolvemento de actividades de formación, de asesoramento administrativo e técnico a silvicultores particulares e a comunidades de montes veciñais en man común
 • 2005. Programa Operativo del FSE para el período 2000-2006, Fundación Biodiversidad: “Compatibilidad de la agricultura con la protección y mejora del medio ambiente”.